ฝากบทความ
ข่าวสารและความเคลื่อนไหว
สะดวก รวดเร็ว ตรงใจ

รับสิทธิ์ฝากข่าวฟรี บริการของเรา

เกี่ยวกับ MBA Magazine

MBA Magazine นิตยสารรายเดือนประเภทบริหารและการจัดการธุรกิจ ก่อตั้งเมื่อ 2542 โดยบริษัท สื่อดี จำกัด

สิ่งพิมพ์

นิตยสาร Corporate Thailand (พ.ศ. 2541 – 2549) นิตยสารรายเดือนประเภท ธุรกิจ เศรษฐกิจ และการเมือง นิตยสาร MBA (พ.ศ. 2542 – ปัจจุบัน) นิตยสารรายเดือนประเภทบริหารและการจัดการธุรกิจ พ็อกเก็ตบุ๊ค : Good Book, โครงการหนังสือ Book Brief, จัดรูปกายให้ใจเป็นสุข, ศิลปินแจ๊สหญิง, ดุลยภาพบำบัด, ซามูไร ซากุระ, SAMPO - YOSHI พ่อค้าโอมิ

ช่องทางออนไลน์

นิตยสารMBA ได้เพิ่มช่องทางออนไลน์ เพื่อความหลากหลายในการติดตามมากยิ่งขึ้น เว็บไซต์ www.mbamagazine.net, www.gosowealth.com Facebook MBA_magazine, Thailand MBA Forum YouTube mbamagazine

Events

ด้วยการทำงานที่ต้องคอยอัปเดตข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอดเวลา จึงก่อเกิดกิจกรรม และงานสัมมนาต่างๆ ที่เข้าถึงกระแสความสนใจของสังคมในแต่ละยุคสมัย ไม่ว่าจะเป็น MBA Campus Tour EP1 - EP8, CSR Campus Campaign, 1 Days MBA Program EP1 – 3, Thailand MBA Forum 2017 – 2018, Workshop : เรียนรู้เรื่อง Bitcoin และการเทรด Bitcoin อย่างรู้จริง กับ ปรมินทร์ อินโสม, ICO In Action, Blockchain for Management & Transformation ธุรกิจยุคใหม่ต้องใช้บล็อกเชน

TV Program

นอกจากการผลิต Content ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์แล้ว นิตยสารMBA ไม่หยุดนิ่งได้ผลิต Content ผ่านรายการทีวี เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มอ่านมากยิ่งขึ้น รายการ Fast MBA, Modern Biz, 9 พอเพียง, ของรักของหวง

Post it with MBA Magazine Online

เลือกแพ็คเก็จเพื่อโพสต์บทความ ข่าวสาร และงานประชาสัมพันธ์

FREE

2 Posts

รับสิทธิ์โพสต์ 2 ข่าวฟรี ในหมวดข่าวต่อไปนี้

 • New News
 • Corporate Move
 • CSR
 • Experience / Lifestyle
โพสต์ข่าวฟรีภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวันลงทะเบียน
Sign up for free
2,500฿

2 Posts

สามารถเลือกโพสต์ข่าวในหมวดข่าวต่อไปนี้

 • New News
 • Corporate Move
 • CSR
 • Experience / Lifestyle
ไม่จำกัดระยะเวลาในการโพสต์
Buy it now
6,000฿

8 Posts

สามารถเลือกโพสต์ข่าวในหมวดข่าวต่อไปนี้

 • New News
 • Corporate Move
 • CSR
 • Experience / Lifestyle
ไม่จำกัดระยะเวลาในการโพสต์
Buy it now